Over Ons

Bedrijfsmotto

"Wij baseren ons op feiten
en gebruiken daarvoor ons gezonde verstand.

Uw geld, is uw geld"

Meer dan 22 jaar ervaring

TargetMedia B.V. handelend onder de naam DigiWallet*, is al meer dan 22 jaar een betrouwbare Payment Service Provider. In deze periode handelden wij ruim 250 miljoen betaaltransacties af voor onze klanten.

DigiWallet heeft een door De Nederlandsche Bank (DNB) verleende vergunning voor het verlenen van betaaldiensten. Daarnaast is DigiWallet door Currence iDEAL B.V. gecertificeerd voor het faciliteren van iDEAL transacties.

Het gaat om uw geld

De juiste partner kiezen voor de afhandeling van uw betalingen is een belangrijke keuze. Een mooie website, een flitsend verhaal en de goedkoopste tarieven is optisch allemaal leuk en aardig, maar het draait onder aan de streep maar om één ding: u wilt betalingen ontvangen en zeker zijn van uw geld. Met een track record van meer dan 22 jaar hebben wij bewezen voor veel partijen de beste keuze te zijn.

Onze bedrijfspolicy

Naast de wettelijke vereisten die gesteld worden aan ons als gecertificeerde Payment Service Provider, voeren wij een beleid dat verder gaat dan de wettelijke vereisten. Enkele voor u belangrijke beleidsregels/garanties:

DigiWallet zal uw geld nooit beleggen, uitlenen etcetera (binnen de wet is het toegestaan om dit onder voorwaarden te doen). Uw geld is uw geld, de bankencrisis heeft aangetoond dat dergelijke activiteiten risicodragend zijn. Doen we dus gewoon niet.

DigiWallet zal uw geld nooit gebruiken om andere klanten sneller uit te kunnen betalen. Het is bij veel PSP’s gebruikelijk om op die manier meer klanten te werven c.q. snellere doorbetaalmogelijkheden te bieden. Uw geld, is uw geld. Dergelijke praktijken zijn serieus risicodragend. Het hoeft maar één keer fout te gaan. Doen we dus gewoon niet.

Derdengelden rekening

Alle geïncasseerde gelden, welke wij (namens u) ontvangen, worden via een Derdengeldenrekening afgehandeld en beheerd door een aparte Stichting. Deze werkwijze wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd door de notaris bij de afwikkeling van de verkoop van een huis. De Stichting betaalt uw gelden aan u uit en onze vergoedingen aan ons. Net als dat de notaris de gelden betaalt aan de hypotheekverstrekker en de overige gelden aan de dienstverleners en u.

Uw geld, is uw geld. Wij leveren de diensten die u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering.

* Voorheen hebben wij al onze betaaldiensten aangeboden onder de naam TargetPay.com. Medio 2018 hebben wij een nieuwe merknaam gelanceerd: DigiWallet.