Introductie

Wat doet onze Compliance afdeling?

Compliance betekent kortweg: handelen volgens de regels, zowel van toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie. Onze afdeling Compliance houdt zich dan ook bezig met o.a. de WWFT en aanverwante regelgeving. Dergelijke regel- en wetgeving is bedoeld om betrokken partijen te beschermen tegen ongewenste praktijken.

Een belangrijk deel van compliance betreft het identificeren van de betrokkenen vanuit het oogpunt van het betrokken bedrijf, de betrokken personen en de gebruikte outlets. Dit is de reden dat u o.a. gevraagd wordt om uw KVK gegevens, een bewijs van uw bankrekening en identiteitsgegevens aan te leveren.

Het betreft zoals gesteld regelgeving en wettelijke vereisten en is dus niet ‘des DigiWallet’, maar geldt voor alle aanbieders van betaaldiensten, waaronder ook banken.

Naast het feit dat dit plaats vindt bij de aanmelding van uw organisatie, betreft dit een proces wat periodiek (deels) herhaald wordt. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat u gevraagd kan worden om iets nog een keer iets aan te leveren of iets nieuws.

Dergelijke verzoeken worden niet gedaan omdat uw organisatie ineens “verdacht” is, maar gebeurd veelal ad-random. Ook een wijziging in bijvoorbeeld uw KVK gegevens, kan tot dergelijke verzoeken leiden.

Wilt u meer weten over compliance of heeft u een verzoek ontvangen waar u meer informatie over wilt hebben, neem dan gerust even contact op met onze afdeling Compliance. Dit kan via chat, mail of middels een bezoek bij ons op kantoor.