Checklist aan te leveren gegevens Natuurlijk persoon:

(Belgische Eenmanszaak met KBO inschrijving)

Om het korte organisatie acceptatie proces soepel en snel te kunnen doorlopen hebben wij een checklist voor u gemaakt.

1 Invoeren organisatie gegevens in uw account

Alle Bedrijfs- & Bankgegevens ingevuld?

Zorg er voor dat al uw Bedrijfsgegevens & Bankgegevens correct en volledig zijn ingevoerd in uw account.

Heeft u een Zakelijke bankrekening opgegeven?

Het is een wettelijke verplichting dat u gebruik maakt van het zakelijk bankrekeningnummer van uw eenmanszaak aangezien u zakelijke transacties verwerkt. Een privérekening is dus wettelijk niet toegestaan.

Alle websites welke u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten ingevoerd?

Iedere website welke u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten dient u in te voeren in uw account.
2 Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel

Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet alle pagina’s bevatten.

Geldig legitimatiebewijs van de eigenaar

Paspoort/Identiteitsbewijs/Rijbewijs waar alle gegevens duidelijk zichtbaar zijn.

Geldig legitimatiebewijs van overige betrokken personen

Indien er andere personen dan de eigenaar in de KVK vermeld staan als betrokkenen, bijvoorbeeld een gevolmachtigde, dan moet ook van deze personen een geldig legitimatiebewijs worden aangeleverd.

Kopie van uw bankafschrift of bankomgeving

Een recente kopie van uw bankafschrift (maximaal 1 maand oud) of een recent kopie/printscreen van de internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud, hierbij dient de inlogdatum, bankrekening nummer en bedrijfsnaam zichtbaar te zijn).
3 Uploaden documenten
De aan te leveren documenten kunt u uploaden via uw organisatie dashboard. Het formaat van de bestanden mag PDF/GIF/JPG en PNG zijn en niet meer dan 20MB groot. Tip: maak een duidelijke foto met uw telefoontoestel indien u het document niet in een bestand heeft en/of niet over een scanner beschikt.
4 Organisatie acceptatieproces starten
Zodra u uw account volledig heeft gemaakt en alle documenten heeft ge-upload klikt u op de keuringsbutton in uw organisatie account. Binnen 1 werkdag zullen wij uw gegevens verwerken. Bij tussentijdse vragen kunt u uiteraard direct even contact met ons opnemen.
5 Compliance organisatie proces
Zodra u verzocht heeft om het keuringsproces te starten gaat onze afdeling Compliance uw account behandelen. Dit proces vergt maximaal 1 werkdag. Hoe dit proces gaat kunt u hier lezen.