Checklist aan te leveren gegevens Naamloze Vennootschap (N.V.):

Om het korte organisatie acceptatie proces soepel en snel te kunnen doorlopen hebben wij een checklist voor u gemaakt.

1 Invoeren organisatie gegevens in uw account

Alle Bedrijfs- & Bankgegevens ingevuld?

Zorg er voor dat al uw Bedrijfsgegevens & Bankgegevens correct en volledig zijn ingevoerd in uw account.

Alle websites die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten ingevoerd?

Iedere website die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten dient u in te voeren in uw account.

Heeft u een Zakelijke bankrekening opgegeven?

Het is een wettelijke verplichting dat u gebruik maakt van een zakelijk bankrekeningnummer.
2 Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel

Deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden en moeten alle pagina’s bevatten.

Geldig legitimatiebewijs maten, bestuurders en/of commissarissen

Geldig identiteitsbewijs van de bestuurders en/of commissarissen.

Kopie bankafschrift of bankomgeving

Een recente kopie van uw bankafschrift (maximaal 1 maand oud) of een recent kopie/printscreen van de internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud, hierbij dient de inlogdatum, bankrekening nummer en bedrijfsnaam zichtbaar te zijn). Ook kunt u via een online betaling van 1ct in uw account uw bank identificeren.

UBO verklaring & Structuurschema

De UBO (Ultimate Beneficial Owner – de uiteindelijk belanghebbende) verklaring geeft inzage in de natuurlijke persoon of personen die uiteindelijk 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten in uw onderneming houdt. Het structuurschema dient hiervan een compleet en duidelijk overzicht te geven.
Optioneel: Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel van aanverwante bedrijven

  • Indien van toepassing, er is o.a. sprake van aanverwante bedrijven indien:
  • 1 of meer van uw bestuurders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Management B.V.)
  • 1 of meer van uw aandeelhouders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Holding welke aandelen heeft in uw organisatie)
  • De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 3 maanden, en moet alle pagina’s bevatten.

Geldig legitimatiebewijs van de UBO's

Indien van toepassing: Geldig legitimatiebewijs van iedere UBO.
3 Uploaden documenten
De aan te leveren documenten kunt u uploaden via uw organisatie dashboard. Het formaat van de bestanden mag PDF/GIF/JPG en PNG zijn en niet meer dan 20MB groot. Tip: maak een duidelijke foto met uw telefoontoestel indien u het document niet in een bestand heeft en/of niet over een scanner beschikt.
4 Organisatie acceptatieproces starten
Zodra u uw account volledig heeft ingevuld en alle documenten heeft ge-upload klikt u op de keuringsbutton in uw account. Binnen 1 werkdag zullen wij uw gegevens verwerken. Bij tussentijdse vragen kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen.
5 Compliance organisatie proces
Zodra u verzocht heeft om het keuringsproces te starten gaat onze afdeling Compliance uw account behandelen. Dit proces vergt maximaal 1 werkdag. Hoe dit proces gaat kunt u hier lezen.