Checklist aan te leveren gegevens Stichting:

Om het korte organisatie acceptatie proces soepel en snel te kunnen doorlopen hebben wij een checklist voor u gemaakt.

1 Invoeren organisatie gegevens in uw account

Alle Bedrijfs- & Bankgegevens ingevuld?

Zorg er voor dat al uw Bedrijfsgegevens & Bankgegevens correct en volledig zijn ingevoerd in uw account.

Alle websites die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten ingevoerd?

Iedere website die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten dient u in te voeren in uw account.

Heeft u een Zakelijke bankrekening opgegeven?

Het is een wettelijke verplichting dat u gebruik maakt van een zakelijk bankrekeningnummer.
2 Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel van uw organisatie

Deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden en moeten alle pagina’s bevatten.

Geldig legitimatiebewijs maten, bestuurders en/of commissarissen

Geldig identiteitsbewijs van de bestuurders en/of commissarissen die bij uw organisatie betrokken zijn.

Kopie bankafschrift of bankomgeving

Een recente kopie van uw bankafschrift (maximaal 1 maand oud) of een recent kopie/printscreen van de internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud, hierbij dient de inlogdatum, bankrekening nummer en bedrijfsnaam zichtbaar te zijn). Ook kunt u via een online betaling van 1ct in uw account uw bank identificeren.
Optioneel: Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel van aanverwante bedrijven

  • Indien van toepassing, er is o.a. sprake van aanverwante bedrijven indien:
  • 1 of meer van uw bestuurders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Management B.V.)
  • 1 of meer van uw aandeelhouders een organisatie betreft (bijvoorbeeld een Holding welke aandelen heeft in uw organisatie)
  • De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 3 maanden, en moet alle pagina’s bevatten.

UBO verklaring & Structuurschema

Indien van toepassing: De UBO (Ultimate Beneficial Owner – de uiteindelijk belanghebbende) verklaring geeft inzage in de natuurlijke persoon of personen die als begunstigde minimaal 25% belang hebben in het vermogen van de stichting, of bijzondere zeggenschap hebben over dat vermogen. Het structuurschema dient hiervan een compleet en duidelijk overzicht te geven.

Geldig legitimatiebewijs van de UBO

Indien van toepassing: Geldig legitimatiebewijs van iedere UBO.
3 Uploaden documenten
De aan te leveren documenten kunt u uploaden via uw organisatie dashboard. Het formaat van de bestanden mag PDF/GIF/JPG en PNG zijn en niet meer dan 20MB groot. Tip: maak een duidelijke foto met uw telefoontoestel indien u het document niet in een bestand heeft en/of niet over een scanner beschikt.
4 Organisatie acceptatieproces starten
Zodra u uw account volledig heeft ingevuld en alle documenten heeft ge-upload klikt u op de keuringsbutton in uw account. Binnen 1 werkdag zullen wij uw gegevens verwerken. Bij tussentijdse vragen kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen.
5 Compliance organisatie proces
Zodra u verzocht heeft om het keuringsproces te starten gaat onze afdeling Compliance uw account behandelen. Dit proces vergt maximaal 1 werkdag. Hoe dit proces gaat kunt u hier lezen.