Gegevens op website

Wettelijke verplichtingen

Zodra u online producten en/of diensten aanbiedt, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen. Deze eisen zijn vastgesteld door de ACM – Autoriteit Consument & Markt. Dit betreft o.a. de duidelijke en makkelijk vindbare vermelding van uw bedrijfsnaam, KvK nummer, adres, contactgegevens en uw BTW nummer op uw website.

Download hier de handige checklist van de ACM waaraan uw website dient te voldoen.

Meer informatie van de ACM kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over de rechten welke consumenten hebben bij het online afnemen van producten en/of diensten kunt u bij Consuwijzer vinden.