Creditcard API

Met de HTTP API voor Betaling starten kunt u betalingen starten en de status ervan controleren. Gebruik de HTTP API wanneer u verzoeken wilt sturen naar DigiWallet vanuit uw shop of app en als de DigiWallet PHP SDK niet gebruikt kan worden.

Afrekenen in 2 stappen:

  1. Start de betaling bij DigiWallet door een URL aan te roepen met alle kenmerken van de betaling. DigiWallet geeft een link naar de bank en het transactienummer (Start API) ;
  2. De status van de betaling wordt doorgemeld en de bezoeker teruggestuurd naar uw site. U kunt met de "Check API" de status van de betaling controleren (Check API) ;

Standaard staat Creditcard niet aan voor uw account.
Voor meer informatie en voorwaarden neem contact op met sales@targetmedia.eu.

Start API Betaling starten

Voor het starten van de betaling roept u de Start API aan. Van de Start API krijgt u de betaallink om uw klant door te verwijzen en het transactienummer (voor in uw database).

Roep de volgende URL aan met GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/creditcard/start

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
ver* API versie, dit is versie 3 3
rtlo* Shop ID (ook wel subaccount of layoutcode) waarop de betaling geboekt moet worden 93393
amount* Bedrag in eurocenten: Minimaal 1 , Maximaal 1000000 1000
description* Omschrijving van de transactie: dit wordt op het bankafschrift van de klant vermeld. Gebruik alleen letters of cijfers, max. 32 tekens Webshop order #1234
reporturl Report URL: wordt aangeroepen na betaling (van server naar server) door middel van een POST. Controleer hier of de betaling inderdaad is afgerond en verwerk de bestelling verder. Dit script wordt ook aangeroepen als de klant de browser per ongeluk zou sluiten. Als parameters worden meegestuurd:
  • trxid: bestelnummer
  • amount: bedrag in eurocenten
  • rtlo: shop ID (layoutcode)
  • status: status-code van de betaling, zie Check API
Om te zekeren dat de status terugmelding van DigiWallet afkomt, dient u altijd de Check API . De output van de report URL zal niet zichtbaar zijn voor de klant. De klant wordt doorgestuurd naar de return- of cancel URL.
https://www.myshop.nl /reportOrder
returnurl* Return URL: naar deze pagina wordt uw klant verwezen na een (succesvolle) betaling. Aan deze URL wordt het transactienummer in de variabele trxid meegegeven.
Voorbeeld: https://www.myshop.nl/thankYouPage?trxid=30626804185492
https://www.myshop.nl /thankYouPage
cancelurl Cancel URL: de URL waar de bezoeker naar toe wordt gestuurd na het afbreken van de betaling. Als deze niet ingevuld is, dan wordt na een afgebroken betaling naar de return URL verwezen. https://www.myshop.nl /orderCancelled
userip* IP adres van de klant. 213.76.8.33
test De test verbinding gebruiken of niet.
Alle Creditcard contracten worden opgezet met een live en test verbinding. Bij het gebruiken van de testverbinding wordt er geen echt geld afgeschreven. U kunt de volgende test kaart-informatie gebruiken:
  • Visa nummer: 4236 8615 8842 3130
  • Verloopdatum in de toekomst
  • CVV: 123
"1" of "0"


U krijgt vervolgens een resultaat als volgt:

resultaatcode   transactienummer | bank-url

Voorbeeld

000000 103084|https://transaction.digiwallet.nl/creditcard/launch?transactionID=103084
U kunt vervolgens het transactienummer opslaan in uw database en de bezoeker doorsturen naar de bank-url door middel van een redirect.


Mogelijke resultaatcodes:

Resultaatcode Omschrijving
000000 Betaling is klaargezet
DW_SE_0001 No layoutcode Geen layoutcode meegegeven
DW_SE_0002 Amount too low Bedrag is te laag
DW_SE_0003 Amount too high Bedrag is te hoog
DW_SE_0004 No or invalid return URL Geen of ongeldige return URL meegegeven
DW_SE_0006 No or invalid description Geen omschrijving meegegeven
DW_SE_0007 Your service to this payment method is (temporarily) blocked by the administrator Account geblokkeerd wegens vermeend misbruik
DW_SE_0008 Your approval for this payment method is still in progress Dit account is not niet goedgekeurd voor Creditcard betalingen. Specificeer het juiste account of neem contact op met de sales afdeling voor details.
DW_SE_0013 Invalid cancelurl De cancelurl is geen geldige URL
DW_SE_0026 No or invalid userip Geen of een ongeldig user IP adres gegeven
DW_SE_0029 No contract on this layoutcode Er is of geen contract op deze layoutcode of het is niet actief, mail naar sales@targetmedia.eu
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuning
DW_XE_0001 Layoutcode expected, customer number given Een shop ID (layoutcode) was verwacht terwijl een klantnummer gegeven is

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.

Check API Status van een betaling opvragen


Aan de hand van het transactienummer kunt u controleren of de betaling daadwerkelijk is gedaan. Na de betaling wordt de report URL onder water aangeroepen door de DigiWallet server. Hierbij wordt ook de betaalstatus vermeld, maar we adviseren om veiligheidsredenen altijd zelf de status nog op te vragen bij DigiWallet.

Roep de volgende URL aan met een GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/creditcard/check

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
rtlo* Shop ID (layoutcode) 93393
trxid* transactienummer 30626804185492
test Testmode: vul 1 in voor de testmode. Ook de afgebroken betalingen worden goedgekeurd. Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit. 1
once* Als u 1 invult, dan zal slechts eenmaal een OK status teruggegeven worden. Als de bovenstaande URL nog een keer wordt aangeroepen voor dezelfde transactie, dan volgt een melding DW_SE_0028 Transaction already checked. Als u voor once '0' invult, dan zal steeds een 000000 OK status terug blijven komen. 0


Als de betaling met succes afgerond is, ontvangt u als antwoord :

000000 OK


Als de betaling nog niet is afgerond of de transactie is niet bekend :

Foutcode Omschrijving
DW_SE_0020 Transaction has not been completed, try again later Transactie is nog niet afgerond, probeer het later opnieuw
DW_SE_0021 Transaction has been cancelled Transactie is geannuleerd
DW_SE_0022 Transaction has expired Transactie is verlopen (max. 10 minuten)
DW_SE_0023 Transaction could not be processed De transactie kon niet verwerkt worden
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuning
DW_SE_0028 Transaction already checked at datetime Reeds ingewisseld
DW_SE_0001 No layoutcode Geen layoutcode opgegeven
DW_SE_0018 No valid identifiers Geen transactie-id opgegeven
DW_SE_0016 Transaction not found Geen transactie met dit ID gevonden
DW_SE_0019 Layoutcode does not match transaction Layoutcode hoort niet bij deze transactieBeschikbaar in plugins

Deze betaalmethode wordt ondersteund in de volgende plugins: