Incasso API

Met deze HTTP API kunt u betalingen klaarzetten die geïncasseerd moeten worden via een SEPA incasso. Per betaling roept u de Start API aan met het bedrag dat geïncasseerd moet worden en van welke bankrekening.

U krijgt per incasso verzoek direct een eerste status terug op basis van een aantal controles, zoals op de bankrekening. De openstaande incasso opdrachten worden dagelijks aangeboden bij de bank. Op de opgegeven report URL ontvang je vervolgens updates over de status van de betaling. De akkoord bevestiging komt meestal binnen 7 dagen.


Standaard staat automatische incasso niet aan voor uw account.
Voor meer informatie en voorwaarden neem contact op met sales@targetmedia.eu.
U kunt iDEAL betalingen als machtiging gebruiken in plaats van een geschreven machtiging.
Gebruik hieronder het rekeningnummer en naam van de klant zoals deze door de check API van iDEAL wordt teruggegeven.

Start API Betaling starten


Voor het starten van de betaling roept u de Start API aan. Van de Start API krijgt u de betaallink om uw klant door te verwijzen en het transactienummer (voor in uw database).


Roep de volgende URL aan met GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/directdebit/start


Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
ver* API versie, dit is versie 2 2
rtlo* Shop ID (ook wel subaccount of layoutcode) waarop de betaling geboekt moet worden 93393
amount* Bedrag in eurocenten: Minimaal 100 , Maximaal 100000 1000
description* Omschrijving van de transactie: dit wordt op het bankafschrift van de klant vermeld. Gebruik alleen letters of cijfers, max. 32 tekens Webshop order #1234
reporturl* Report URL: wordt aangeroepen na betaling (van server naar server) door middel van een POST. Controleer hier of de betaling inderdaad is afgerond en verwerk de bestelling verder. Dit script wordt ook aangeroepen als de klant de browser per ongeluk zou sluiten. Als parameters worden meegestuurd:
 • trxid: bestelnummer
 • rtlo: shop ID (layoutcode)
 • status: Status van de betaling:
  • Success   de betaling is aangeboden en ook geaccepteerd door de bank.
  • Chargeback   de betaling is gestorneerd/teruggeboekt door de klant.
  • Rejected   de betaling is geweigerd door de bank.
 • amountpaid: bedrag van de betaling in eurocenten
 • checksum: md5 van trxidrtlostatussalt
  Voorbeeld (salt is e381277):
  $checksum = md5($_POST["trxid"].$_POST["rtlo"].$_POST["status"]."e381277");
Om te zekeren dat de status terugmelding van DigiWallet afkomt, dient u altijd de Check API aan te roepen. De output van de report URL zal niet zichtbaar zijn voor de klant. De klant wordt doorgestuurd naar de return URL.
https://www.myshop.nl /reportOrder
returnurl Report URL: Als u een e-mailadres opgegeven heeft, zal de return URL gemaild worden na betaling. Met de return URL wordt het transactie nummer als parameter meegestuurd. Parameter: trxid
Voorbeeld: https://www.myshop.nl/thankYouPage?trxid=30626804185492
https://www.myshop.nl /thankYouPage
once Of deze betaling eenmalig is of niet
Dit toont de consument binnen hun online bankieromgeving dat de aankomende incasso eenmalig is en niet zal herhalen.
Merk op dat een eenmalige betaling altijd een unieke mandate moet hebben. Deze parameter is optioneel, de standaardwaarde is: 0
1 of 0
email E-mailadres van de klant. Indien ingevuld sturen we een bevestiging van de betaling per mail. test@example.com
salt* Salt: een willekeurige reeks getallen aan de hand waarvan de checksum berekend wordt die aan de report URL wordt meegegeven. Maximaal 32 tekens. e381277
cbank* IBAN van de klant, voor de incasso NL20RABO02873663091
cname* Naam van de klant. Maxmimumlengte is 35 karakters. K Raaijmakers
mandate* Uniek identificatienummer voor de machtiging. Bijvoorbeeld het klantnummer van degene die u wilt incasseren 29991
mandatestart* De datum waarop de consument de incasso overeenkomst is aangegaan (JJJJ-MM-DD). Gebruik datum 2009-11-01 voor overeenkomsten die voor 1 februari 2014 zijn aangegaan 2024-03-02
duedate Datum waarop de incasso moet plaatsvinden (JJJJ-MM-DD). U kunt een datum in de toekomst aangeven als u de betaling in de toekomst wil laten incasseren. Tot die tijd zal de transactie op status 'Open' blijven staan.
Als het veld opengelaten wordt zal de datum van vandaag aangehouden worden. Als de verwerkingsdatum in het weekend of op een feestdag valt, zal de eerstvolgende werkdag de incasso aan de bank doorgegeven worden.
2024-03-16
securitylevel* Hiermee kunt u aangeven hoe streng de aangeboden incasso's gecontroleerd moeten worden om te voorkomen dat betalingen dubbel klaargezet kunnen worden. We adviseren het niveau zo hoog mogelijk in te stellen.

Voorbeeld 1: als u incasso gebruikt voor het 1x per maand afrekenen van abonnementsgeld, kies dan niveau 5 (zeer streng), omdat een rekeningnummer niet meerdere keren per dag voor kan komen.

Voorbeeld 2: u verkoopt producten waarbij het wel denkbaar is dat op eenzelfde rekeningnummer meerdere betalingen tegelijk op een dag open kunnen staan. Kies dan een lager niveau.

Een betaling mag niet geaccepteerd worden door DigiWallet, indien ...
 • 5: ... er de laatste week al een incasso gedaan is op dit bankrekeningnummer (= zeer streng)
 • 4: ... er nog een betaling met dit bankrekeningnummer openstaat
 • 3: ... er nog een betaling van dit bankrekeningnummer openstaat, met hetzelfde bedrag
 • 2: ... er nog een betaling van dit bankrekeningnummer openstaat, met hetzelfde bedrag en dezelfde omschrijving
 • 1: De betaling wordt altijd geaccepteerd
5
userip IP adres van de klant: is niet verplicht, maar is handig bij het vinden van problemen. 213.76.8.33
test Bepaalt of het DigiWallet Test Paneel moet worden gebruikt.
Wanneer geactiveerd zal de launch URL een link naar het Test Paneel worden, waar geen echt geld verrekend kan worden.
Merk op dat als uw outlet in test-modus is gezet via het DigiWallet Dashboard, deze parameter automatisch op 1 komt te staan.

Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit.
"1" of "0"

* Notitie: De preprodtest parameter is niet beschikbaar voor Bancontact.

U krijgt vervolgens een resultaat in de volgende vorm:

resultaatcode   OK | transactienummer

Voorbeeld

000000 OK|651691489

Als de test-modus aan staat krijgt u aan het eind een link terug naar het DigiWallet Test Paneel:

resultaatcode   OK | transactienummer | test-panel-URL

Voorbeeld

000000 OK|651691489|https://pay.digiwallet.nl/test-transaction?transactionID=1057394782&paymethod=DRD&hash=341eabb42b1cca7c4045831fef0c7812e6cbdb0ca31d524b78163193bbd5b5ca
In dit geval zult u een redirect moeten uitvoeren naar het Test Paneel.


Mogelijke resultaatcodes:

Resultaatcode Omschrijving
000000 Betaling is klaargezet
DW_XE_0003 Validation failed, details: JSON-encoded array Één of meer velden konden niet gevalideerd worden. U kunt de JSON array decoderen voor een gedetailleerde analyse.
DW_IE_0002 Maximum retries at acquirer bank exceeded for primary and fallback Het acquirer systeem reageerde meermaals op rij niet, wat aangeeft dat er misschien een storing gaande is.
DW_IE_0006 System is busy, please retry later Interne systemen zijn overbelast en DigiWallet is hoogstwaarschijnlijk al bezig met het probleem op te lossen.
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuning.

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.

Check API Status van een betaling opvragen


Aan de hand van het transactienummer kunt u controleren of de betaling daadwerkelijk is gedaan. Na de betaling wordt de report URL onder water aangeroepen door de DigiWallet server. Hierbij wordt ook de betaalstatus vermeld, maar we adviseren om veiligheidsredenen altijd zelf de status nog op te vragen bij DigiWallet.

Roep de volgende URL aan met een GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/directdebit/check

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
rtlo* Shop ID (layoutcode) 93393
trxid* transactienummer 30626804185492
test Als u de transactie in test-modus hebt gestart, roep de Check API dan ook aan in test-modus. Als u dit niet doet zal uw transactie niet gevonden worden.

Merk op dat als uw outlet in test-modus is gezet via het DigiWallet Dashboard, deze parameter automatisch op 1 komt te staan.

Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit.
1
once* Als u 1 invult, dan zal slechts eenmaal een OK status teruggegeven worden. Als de bovenstaande URL nog een keer wordt aangeroepen voor dezelfde transactie, dan volgt een melding DW_SE_0028 Transaction already checked. Als u voor once '0' invult, dan zal steeds een 000000 OK status terug blijven komen. 0


U ontvangt als antwoord:

Resultaatcode Omschrijving
000001 Open De betaling is nog niet aangeboden bij de bank
000002 Processing De betaling is aangeboden bij de bank, maar nog niet verwerkt
000003 Chargeback Het geld is gestorneerd door de consument
000004 Rejected De incasso is geweigerd bij de bank
DW_XE_0003 Validation failed, details: JSON-encoded array Één of meer velden konden niet gevalideerd worden. U kunt de JSON array decoderen voor een gedetailleerde analyse.
DW_IE_0002 Maximum retries at acquirer bank exceeded for primary and fallback Het acquirer systeem reageerde meermaals op rij niet, wat aangeeft dat er misschien een storing gaande is.
DW_IE_0006 System is busy, please retry later Interne systemen zijn overbelast en DigiWallet is hoogstwaarschijnlijk al bezig met het probleem op te lossen.
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuning.