PayPal API

Met de HTTP API voor Betaling starten kunt u betalingen starten en de status ervan controleren. Gebruik de HTTP API wanneer u verzoeken wilt sturen naar DigiWallet vanuit uw shop of app en als de DigiWallet PHP SDK niet gebruikt kan worden.

Afrekenen in 2 stappen:

  1. Start de betaling bij DigiWallet door een URL aan te roepen met alle kenmerken van de betaling. DigiWallet geeft een link naar de bank en het transactienummer (Start API) ;
  2. De status van de betaling wordt doorgemeld en de bezoeker teruggestuurd naar uw site. U kunt met de "Check API" de status van de betaling controleren (Check API) ;

Start API Betaling starten

Voor het starten van de betaling roept u de Start API aan. Van de Start API krijgt u de betaallink om uw klant door te verwijzen en het transactienummer (voor in uw database).

Roep de volgende URL aan met GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/paypal/start

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
ver* API versie, dit is versie 1 1
rtlo* Shop ID (ook wel subaccount of layoutcode) waarop de betaling geboekt moet worden 93393
amount* Bedrag in eurocenten: Minimaal 84 , Maximaal 1000000 1000
description* Omschrijving van de transactie: dit wordt op het bankafschrift van de klant vermeld. Gebruik alleen letters of cijfers, max. 32 tekens Webshop order #1234
reporturl Report URL: wordt aangeroepen na betaling (van server naar server) door middel van een POST. Controleer hier of de betaling inderdaad is afgerond en verwerk de bestelling verder. Dit script wordt ook aangeroepen als de klant de browser per ongeluk zou sluiten. Als parameters worden meegestuurd:
  • eventType: soort gebeurtenis waarvoor de callback wordt uitgestuurd, mogelijke waarden zijn: paymentPerformed, paymentCanceled, paymentExpired
  • paymentID: bestelnummer
  • acquirerID: extern order number
  • amount: bedrag in centen
  • paymentDateTime: de datumtijd van wanneer de betalin specifiek is uitgevoerd
  • eventDateTime: YYYY-MM-DD H:i:S datumtijd van de gebeurtenis
Om te zekeren dat de status terugmelding van DigiWallet afkomt, dient u altijd de Check API . De output van de report URL zal niet zichtbaar zijn voor de klant. De klant wordt doorgestuurd naar de return- of cancel URL.
https://www.myshop.nl /reportOrder
returnurl* Return URL: naar deze pagina wordt uw klant verwezen na een (succesvolle) betaling. Aan deze URL wordt het transactienummer in de variabele trxid meegegeven.
Voorbeeld: https://www.myshop.nl/thankYouPage?trxid=30626804185492
https://www.myshop.nl /thankYouPage
cancelurl Cancel URL: de URL waar de bezoeker naar toe wordt gestuurd na het afbreken van de betaling. Als deze niet ingevuld is, dan wordt na een afgebroken betaling naar de return URL verwezen. https://www.myshop.nl /orderCancelled
country Landcode volgens ISO 3166-1 Standaardwaarde is: NL NL
currency Valutacode volgens ISO 4217 Standaardwaarde is: EUR EUR
userip IP adres van de klant. 213.76.8.33
email Email adres van de consument. test@example.com
test Of de test-modus moet worden gebruikt.
Merk op dat de test-modus nog steeds een transactie met echt geld betreft, maar deze hoeft niet succesvol afgerond te worden om een success melding te krijgen van de Check API.
"1" of "0"


U krijgt vervolgens een resultaat als volgt:

resultaatcode   transactienummer | bank-url

Voorbeeld

000000 PAY-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=EC-XYXYXYXYXYXYXYXYX
U kunt vervolgens het transactienummer opslaan in uw database en de bezoeker doorsturen naar de bank-url door middel van een redirect.


Mogelijke resultaatcodes:

Resultaatcode Omschrijving
000000 Betaling is klaargezet
DW_SE_0029 No contract on this layoutcode Er is of geen contract op deze layoutcode of het is niet actief, mail naar sales@targetmedia.eu
DW_XE_0003 Validation failed, details: JSON-encoded array Één of meer velden konden niet gevalideerd worden. U kunt de JSON array decoderen voor een gedetailleerde analyse.
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuning

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.

Check API Status van een betaling opvragen


Aan de hand van het transactienummer kunt u controleren of de betaling daadwerkelijk is gedaan. Na de betaling wordt de report URL onder water aangeroepen door de DigiWallet server. Hierbij wordt ook de betaalstatus vermeld, maar we adviseren om veiligheidsredenen altijd zelf de status nog op te vragen bij DigiWallet.

Roep de volgende URL aan met een GET of POST:

https://transaction.digiwallet.nl/paypal/check

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
rtlo* Shop ID (layoutcode) 93393
trxid* transactienummer 30626804185492


Als de betaling met succes afgerond is, ontvangt u als antwoord :

000000 OK


Als de betaling nog niet is afgerond of de transactie is niet bekend :

Foutcode Omschrijving
DW_SE_0020 Transaction has not been completed, try again later Transactie is nog niet afgerond, probeer het later opnieuw
DW_SE_0023 Transaction could not be processed De transactie kon niet verwerkt worden
DW_IE_0001 Unknown internal error Onbekende interne foutmelding. Mail naar techsupport@targetmedia.eu voor ondersteuningBeschikbaar in plugins

This paymethod is supported in the following plugins: